Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest WCAG?

WCAG, czyli Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines), to zestaw zaleceń opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C), mający na celu uczynienie treści internetowych bardziej dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. WCAG opisuje, jak tworzyć treści cyfrowe (takie jak strony internetowe i aplikacje), aby były zrozumiałe, obsługiwane i dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – wzrokowymi, słuchowymi, motorycznymi czy poznawczymi.

Wydania WCAG obejmują kilka wersji:

WCAG 1.0 – pierwsza wersja z 1999 roku,
WCAG 2.0 – znacząca aktualizacja z 2008 roku, zalecająca ogólne zasady dostępności,
WCAG 2.1 – aktualizacja z 2018 roku, która dodaje więcej kryteriów sukcesu dotyczących dostępności mobilnej i osób z niskim wzrokiem oraz poznawczymi i motorycznymi ograniczeniami,
WCAG 2.2 – najnowsza wersja z 2023 roku, wprowadzająca dodatkowe kryteria sukcesu w celu dalszego poprawienia dostępności.

Wytyczne są organizowane według czterech głównych zasad, które są fundamentem dla dostępności:

Zauważalność – informacje i elementy interfejsu użytkownika muszą być prezentowane użytkownikom w sposób, który mogą zauważyć.
Obsługiwaność – komponenty interfejsu użytkownika i nawigacja muszą być obsługiwane.
Zrozumiałość – informacje i obsługa interfejsu muszą być zrozumiałe.
Stabilność – treść musi być wystarczająco stabilna, aby można ją było niezawodnie interpretować przez różne technologie wspomagające.
Każda z zasad obejmuje szereg wytycznych, które mają konkretne kryteria sukcesu, testowalne na trzech poziomach zgodności: A, AA i AAA, gdzie A jest najniższym, a AAA najwyższym poziomem dostępności​.