Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest PLG – product-led growth?

Czym jest PLG?

Product-Led Growth (PLG) to strategia wzrostu skoncentrowana na produkcie, który sam w sobie przyciąga użytkowników, przekształca ich w klientów i zachęca do dalszego korzystania i polecania produktu innym. Główną ideą PLG jest stawianie produktu na pierwszym miejscu w procesie sprzedaży i marketingu, co różni tę strategię od tradycyjnych podejść, gdzie kluczowe są bezpośrednie działania sprzedażowe czy marketingowe​ (CXL)

Gdzie popularny jest wskaźnik PLG?

PLG jest szczególnie popularne w firmach technologicznych, gdzie produkt może być łatwo dostosowany i udostępniony na szeroką skalę bez bezpośredniej interwencji zespołów sprzedażowych. Umożliwia to szybszy rozwój biznesu przy niższych kosztach pozyskania klienta. Dzięki podejściu opartemu na produkcie, użytkownicy często sami decydują się na wypróbowanie i zakup, co z kolei może prowadzić do organicznego rozprzestrzeniania się produktu poprzez polecenia​.(Amplitude)​.

Firmy stosujące PLG często koncentrują się na zapewnieniu wartości dla użytkownika już na wczesnym etapie korzystania z produktu, zanim jeszcze użytkownik zdecyduje się na zakup. Oferując model freemium lub darmowe okresy próbne, firmy mogą przyciągnąć większą liczbę potencjalnych klientów, którzy mogą bezpośrednio doświadczyć wartości produktu przed zobowiązaniem się do płatności​.​.

Jednym z kluczowych wyzwań dla firm PLG jest nieustanne dostosowywanie i ulepszanie produktu na podstawie bezpośrednich opinii od użytkowników. To wymaga ciągłej iteracji produktu, czego efektem jest lepsze dopasowanie do potrzeb rynku i klientów​.

W związku z tym, PLG wymaga zarówno kulturowej zmiany w organizacji, jak i technicznych ulepszeń, które wspierają ciągłą analizę danych użytkowania i szybką adaptację produktu do zmieniających się wymagań i preferencji użytkowników​ (CXL)​​.