Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest CLTV (Customer Lifetime Value)?

Co to jest Customer Lifetime Value (CLV lub CLTV)?

Customer Lifetime Value (CLV lub CLTV) to wskaźnik ekonomiczny określający całkowitą wartość zysku, jaką firma może uzyskać od pojedynczego klienta przez cały okres jego współpracy z marką. CLV jest szczególnie ważne w marketingu i zarządzaniu relacjami z klientami, ponieważ pomaga firmom zrozumieć, ile są w stanie zainwestować w pozyskanie i utrzymanie klientów, a także w identyfikację najbardziej wartościowych klientów.

Obliczanie CLV

Obliczenie CLV można przeprowadzić za pomocą różnych metod, w zależności od dostępnych danych i potrzeb analizy. Dwie podstawowe metody to model historyczny, który używa danych z przeszłości do wyliczenia wartości klienta, oraz model predykcyjny, który wykorzystuje zaawansowane analizy i prognozy do przewidywania przyszłych zachowań i wartości klientów​.

Przykładowo, prosta metoda obliczania CLV może być wyrażona wzorem: CLV = wartość zakupu × częstotliwość zakupu × przeciętna długość życia klienta​ (HubSpot Blog)​. Jest to przydatne dla firm, które chcą szybko oszacować przyszłe wpływy z konkretnego klienta na podstawie jego dotychczasowych transakcji.