Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest ROAS – Return on Ad Spend?

Czym jest  ROAS?

ROAS, czyli zwrot z wydatków na reklamę, to wskaźnik finansowy używany w marketingu cyfrowym, który pokazuje, jak efektywne są wydatki reklamowe firmy. Jest to stosunek przychodów uzyskanych z kampanii reklamowej do kosztów tej kampanii. Wskaźnik ROAS jest podobny do ROI (zwrotu z inwestycji), ale koncentruje się wyłącznie na reklamie. ROAS jest wyrażany jako stosunek, na przykład, jeśli na każdego wydanego dolara na reklamę firma zarabia cztery dolary, ROAS wynosi 4:1.

Jak obliczyć ROAS?

Aby obliczyć ROAS, dzieli się przychody uzyskane z reklam przez koszty tych reklam. Na przykład, jeśli firma wydała 1000 zł na kampanię reklamową, która przyniosła 5000 zł przychodu, ROAS wynosi 5, czyli każdy wydany złoty przyniósł pięć złotych przychodu​ (Corporate Finance Institute)

Do czego używany jest ROAS?

ROAS jest użyteczny dla firm do oceny efektywności różnych kampanii i kanałów reklamowych, pomaga w optymalizacji alokacji budżetu oraz w decyzjach dotyczących przyszłych inwestycji w marketing. Pomimo jego użyteczności, ważne jest, aby pamiętać, że wysoki ROAS nie zawsze oznacza, że firma jest rentowna, ponieważ nie uwzględnia innych kosztów operacyjnych i może być mylący, jeśli nie jest analizowany w szerszym kontekście kosztów i przychodów firmy​ (Corporate Finance Institute)​.

Dla bardziej szczegółowej analizy i optymalizacji, firmy często stosują różne metody i narzędzia do śledzenia i analizy ROAS, korzystając z platform takich jak Google Ads czy Facebook Business Manager, które oferują zaawansowane funkcje do analizy wyników kampanii​ (BizCoach)​.