Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest Conversion Rate Optimization (CRO)?

Czym jest Conversion Rate Optimization (CRO)?

Conversion Rate Optimization (CRO) to proces optymalizacji stron internetowych, mający na celu zwiększenie procentowej liczby odwiedzających, którzy wykonują pożądane działanie, takie jak zakup produktu, zapisanie się na newsletter czy wypełnienie formularza kontaktowego. Głównym celem CRO jest skuteczniejsze wykorzystanie ruchu na stronie oraz zwiększenie liczby konwersji, co przekłada się na większe przychody i lepsze wyniki biznesowe.

Na czym polega CRO?

CRO polega na szczegółowym badaniu i analizie zachowań użytkowników na stronie, na przykład za pomocą narzędzi do analizy ruchu na stronie, takich jak Google Analytics, oraz metod badania użytkowników, takich jak testy A/B, mapy cieplne czy nagrania sesji użytkowników. Kluczowe jest identyfikowanie barier w procesie konwersji i ich systematyczne eliminowanie. Dzięki temu możliwe jest tworzenie bardziej przemyślanych i skutecznych stron, które lepiej odpowiadają na potrzeby i oczekiwania odwiedzających.

Proces CRO obejmuje kilka kroków, od identyfikacji celów konwersji, przez analizę danych pochodzących z różnych narzędzi analitycznych, po wdrożenie zmian na stronie i ponowne testowanie, aby sprawdzić efekty wprowadzonych zmian. Wszystko to prowadzi do ciągłego ulepszania strony, co ma na celu zwiększenie liczby udanych konwersji.

CRO jest niezwykle wartościowe dla każdego biznesu online, ponieważ pozwala na lepsze wykorzystanie istniejącego ruchu na stronie, skupiając się na konwertowaniu odwiedzających na klientów bez konieczności zwiększania liczby użytkowników​ (Hotjar)​​.