Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest Impression Share (IS)?

Czym jest Impression Share (IS)?

Impression Share (IS) to metryka wykorzystywana w reklamach online, która pokazuje, jaki procent możliwych wyświetleń reklamy faktycznie został osiągnięty. Oblicza się ją, dzieląc liczbę rzeczywistych wyświetleń reklamy przez liczbę wyświetleń, które mogłyby zostać osiągnięte przy danych ustawieniach kampanii. Jest to ważny wskaźnik, który pomaga ocenić, jak efektywnie jest wykorzystywany budżet reklamowy i jak duży jest zasięg reklam w porównaniu do potencjalnych możliwości.

Impression Share zależy od wielu czynników, takich jak budżet, jakość reklamy, ustawienia stawek oraz konkurencja w aukcjach reklamowych. Niska wartość IS może wskazywać na konieczność optymalizacji kampanii, poprzez zwiększenie budżetu, poprawę jakości reklam lub zmianę strategii licytacji. Wzrost IS może natomiast przyczynić się do lepszej widoczności reklam, zwiększenia ruchu na stronie i, co za tym idzie, potencjalnie wyższych przychodów z kampanii​ (SaaS KPI Dash)

Jak poprawić IS?

Jeśli chcesz poprawić swoje IS, warto skupić się na kilku kluczowych aspektach:

  1. Optymalizacja jakości reklamy: Poprawa zgodności reklam z używanymi słowami kluczowymi oraz jakości stron docelowych.
  2. Dostosowanie budżetu: Upewnienie się, że budżet jest wystarczający, aby reklamy mogły pojawiać się przez cały dzień bez wyczerpania limitu.
  3. Zarządzanie słowami kluczowymi: Regularna analiza i optymalizacja słów kluczowych, w tym dodawanie słów negatywnych oraz dostosowywanie typów dopasowania.
  4. Dopasowanie geograficzne i harmonogramowania: Dostosowanie ustawień lokalizacji i czasu wyświetlania reklam, aby lepiej trafiać do docelowej grupy odbiorców.

Poprzez systematyczne podejście do optymalizacji tych elementów, można skutecznie zwiększyć Impression Share, co przekłada się na lepsze wykorzystanie budżetu reklamowego i większą efektywność kampanii.