Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest Middle of Funnel (MoFu)

Czym jest Middle of Funnel (MoFu)?

Middle of Funnel (MoFu), czyli środkowa część lejka sprzedażowego, jest etapem, na którym potencjalni klienci przeszli już fazę początkowej świadomości produktu lub usługi (Top of Funnel – ToFu) i poważnie rozważają zakup. Jest to faza „rozważań”, gdzie klient zdobywa bardziej szczegółowe informacje, które pomogą mu w podjęciu decyzji zakupowej.

W strategiach marketingowych MoFu kluczowe jest dostarczanie treści, które edukują i angażują klienta, pokazując korzyści i wartość oferowanych produktów lub usług. MoFu koncentruje się na budowaniu zaufania i relacji z klientem, co ma prowadzić do przyszłych konwersji​. (Funnelpreneurs)​.

Typowe treści MoFu to:

  1. Webinary i seminaria internetowe – oferujące głębokie zanurzenie w tematyce produktów lub usług.
  2. Studia przypadków i analizy – przedstawiające realne przykłady użycia produktów lub usług w praktyce, co ma pokazać ich efektywność i korzyści.
  3. Porównania i analizy konkurencji – które pomagają klientom zrozumieć, dlaczego oferowane rozwiązania są lepsze niż inne dostępne na rynku.
  4. Szczegółowe opisy produktów – zawierające techniczne i zaawansowane informacje, które pomagają klientom w pełniejszym zrozumieniu produktu.
  5. E-mail marketing – segmentowany i spersonalizowany w taki sposób, aby odpowiadał na konkretną potrzebę klienta w danym momencie jego podróży zakupowej​ (Snov.io)​.

MoFu jest kluczowym elementem w procesie zakupowym, ponieważ pomaga przekształcić zainteresowanie w rzeczywiste działania zakupowe, a odpowiednio zastosowane strategie na tym etapie mogą znacząco zwiększyć efektywność całego lejka sprzedażowego.