Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest CAC (Customer acquisition cost)?

Czy jest CAC?

Customer Acquisition Cost (CAC) to miara używana do oceny kosztów związanych z pozyskaniem nowego klienta. CAC to suma wydatków na marketing, sprzedaż i inne działania związane z przyciąganiem i konwersją potencjalnego klienta na płacącego klienta. Jest to kluczowy wskaźnik dla firm, ponieważ pozwala ocenić skuteczność i efektywność działań marketingowych i sprzedażowych​

Aby obliczyć CAC, dzieli się całkowite koszty marketingu i sprzedaży przez liczbę pozyskanych klientów. Koszty te mogą obejmować wynagrodzenia pracowników (np. zespoły sprzedaży i marketingu), wydatki na reklamę (np. reklamy w mediach społecznościowych, reklamy billboardowe), koszty tworzenia treści i marketingu cyfrowego (np. SEO, SEM), a także inne związane z tym narzędzia i usługi​ (Wall Street Prep)

Do czego używany jest CAC?

CAC jest często używany razem z metryką Lifetime Value (LTV), która mierzy łączne przychody, jakie firma może oczekiwać od jednego klienta przez cały okres jego współpracy z firmą. Idealny stosunek LTV do CAC powinien wynosić przynajmniej 3:1, co oznacza, że wartość przynoszona przez klienta jest trzykrotnie większa niż koszt jego pozyskania​ (GrowthRocks)​.

Podsumowując, CAC to istotny wskaźnik, który pomaga firmom nie tylko mierzyć efektywność ich działań marketingowych, ale również oceniać zrównoważenie finansowe, zdolność do generowania zysków, a także optymalizować alokację zasobów i strategie marketingowe.