Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest Average Revenue Per Account (ARPA)?

Average Revenue Per Account (ARPA)

Average Revenue Per Account (ARPA) to kluczowy wskaźnik finansowy używany przede wszystkim przez firmy działające na modelu subskrypcyjnym lub oferujące umowy na okresowe płatności. ARPA pozwala zmierzyć średnie przychody generowane przez każde konto klienta w określonym okresie, najczęściej miesięcznie lub rocznie.

Jak oblicza się ARPA?

ARPA oblicza się, dzieląc całkowite przychody firmy w danym okresie przez całkowitą liczbę aktywnych kont w tym samym okresie. Na przykład, jeśli firma osiągnęła 2 000 000 dolarów miesięcznych przychodów powtarzalnych (MRR) z 3200 aktywnych kont, jej ARPA wynosi 625 dolarów na konto.

Optymalizacja ARPA

Zrozumienie i optymalizacja ARPA jest kluczowe dla firm subskrypcyjnych, ponieważ wskazuje na efektywność strategii cenowej oraz potencjał wzrostu przychodów. Firmy mogą zwiększać ARPA poprzez optymalizację cen, sprzedaż krzyżową, podnoszenie jakości obsługi klienta, a także koncentrację na segmentach klientów o wyższej wartości​ (FinStrat Management)​.

Monitorowanie ARPA pozwala również na porównywanie efektywności różnych kohort klientów, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia zachowań klientów i dostosowania oferty​ (Geckoboard)​.