Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest ARPU – Average Revenue Per User?

Czym jest ARPU?

ARPU, czyli średni przychód na użytkownika, to wskaźnik finansowy używany głównie w branżach z modelami subskrypcyjnymi, takimi jak telekomunikacja, media społecznościowe czy SaaS (oprogramowanie jako usługa). Pozwala firmom mierzyć średnią kwotę przychodu generowaną przez każdego użytkownika lub klienta w określonym czasie.

Aby obliczyć ARPU, dzieli się całkowity przychód firmy przez średnią liczbę użytkowników w danym okresie. Na przykład, jeśli firma osiągnęła 500,000 zł przychodu miesięcznego od 500 użytkowników, ARPU wynosi 1,000 zł na użytkownika.

Do czego służy ARPU?

ARPU jest szczególnie ważny, gdyż pozwala firmom ocenić skuteczność ich strategii cenowych i marketingowych. Wzrost ARPU wskazuje na skuteczne strategie zwiększające wartość użytkownika, podczas gdy spadek może sygnalizować problemy, takie jak niewłaściwe ustalenie cen lub niską satysfakcję klientów​ (AgencyAnalytics)​.

Zrozumienie i analiza ARPU umożliwiają firmom także lepsze planowanie i optymalizację swoich działań, oferując możliwość dostosowania ofert w zależności od potrzeb i zachowań użytkowników.