Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest CPA (Cost Per Acquisition)?

Czym jest CPA (Cost Per Acquisition)?

CPA (Cost Per Acquisition) jest kluczowym wskaźnikiem w marketingu cyfrowym, który pokazuje całkowity koszt pozyskania jednego klienta poprzez konkretne działania reklamowe. Wskaźnik ten uwzględnia wszystkie koszty związane z kampanią marketingową podzielone przez liczbę pozyskanych klientów. Jest to istotne narzędzie do oceny efektywności wydatków reklamowych, które pozwala na optymalizację strategii marketingowych i zwiększenie rentowności działań.

Obliczanie CPA

Obliczenie CPA jest proste: sumuje się całkowite wydatki na reklamę i dzieli przez liczbę nowych klientów pozyskanych dzięki tym wydatkom. Przykładowo, jeśli firma wydała 1000 zł na kampanię i pozyskała 10 nowych klientów, jej CPA wynosi 100 zł na klienta​ (Adcore)​.

CPA jest szczególnie ważne, ponieważ pozwala firmom zarządzać budżetami marketingowymi, optymalizować kampanie reklamowe oraz dokonywać strategicznych decyzji inwestycyjnych. Niski CPA wskazuje na wydajność kampanii, podczas gdy wysoki CPA może być sygnałem do przeglądu i modyfikacji strategii marketingowych​.(Wise Growth Marketing)​.