Tabela zawartości
< Wszystkie pojęcia
Wydrukuj

Co to jest EPM (Earning per Month)?

„EPM” (Earnings Per Month)

„EPM” (Earnings Per Month) oznacza „Zarobki na Miesiąc” i jest to miara pokazująca miesięczne przychody generowane przez firmę, projekt, czy indywidualną działalność.

Co mierzy EPM?

Umożliwia to ocenę wydajności finansowej na miesięcznej bazie, co może być szczególnie przydatne do monitorowania postępów w osiąganiu celów finansowych, planowania budżetu, czy dokonywania korekt w strategiach biznesowych. EPM jest wskaźnikiem, który pomaga firmom i przedsiębiorcom zrozumieć, jak ich działania przekładają się na konkretne wyniki finansowe każdego miesiąca.