Marketing a… ergonomia

Podkreślanie cech ergonomicznych produktu, zwłaszcza poparte przytoczeniem obiektywnych wskaźników, stanowi skuteczne narzędzie marketingowe

W dobie dużej konkurencji firm, wzrostu świadomości konsumenckiej (i co za tym idzie – także wymagań klientów), konieczne jest dostarczanie produktów wysokojakościowych, wychodzących naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Ergonomia staje się coraz ważniejsza zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zobowiązanych do zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków pracy.

Czym jest ergonomia?

Pojęcie ergonomii zostało wprowadzone przez Wojciecha Jastrzębowskiego w 1857 roku w artykule „Rys ergonomji, czyli nauki o pracy opartej na prawach poczerpniętych z nauki przyrody”. Od tamtego czasu pojęcie to przeszło ewolucję znacznie rozszerzającą jego pierwotne znaczenie.

Polskie Towarzystwo Ergonomiczne zdefiniowało ergonomię jako „naukę stosowaną, zmierzającą do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka”. Krótszą, ale zbieżną w treści definicję przedstawia Towarzystwo Ergonomiczne – jego zdaniem ergonomia to wykorzystanie naukowych informacji do jak najlepszego zaprojektowania obiektów, systemów i środowiska tak, by były dostosowane do potrzeb człowieka.

Kiedy produkt jest ergonomiczny?

Produkt jest ergonomiczny wtedy, kiedy zostaje optymalnie dostosowany do potrzeb, a jego użytkowanie nie wpływa negatywnie na ich zdrowie bądź potencjalnie ten wpływ jest mniejszy niż w przypadku innych produktów tego typu. Przykładowo, krzesło do biura jest ergonomiczne, jeśli ma regulację wysokości i oparcia fotela, wygodne podłokietniki, opiera się na pięciu kółkach, pozostaje stabilne i umożliwia pełny obrót. Ergonomiczne biurko z kolei jest dostatecznie długie i szerokie, by pomieścić monitor, klawiaturę, myszkę i podstawkę pod dokumenty oraz ma wysokość dostosowaną do wzrostu pracownika – na przykład ma regulację wysokości, tak jak biurka AJ Produkty.

Ergonomia a nowoczesny marketing

Potencjał ergonomii w marketingu to jeden z tematów podjętych w publikacji „Ergonomia – inwestycja w sukces” opracowanej przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jeśli produkt ma cechy ergonomiczne, czyli spełnia potrzeby potencjalnego użytkownika, to wykorzystanie tego w formułowanych komunikatach może zapewnić mu przewagę na rynku. Ponadto ergonomia wpisuje się doskonale w dwa główne typy podejmowania decyzji zakupowych – racjonalny oraz emocjonalny. Obiektywne badania i ekspertyzy potwierdzające cechy ergonomiczne danego produktu mogą skłonić racjonalnego konsumenta do zakupu tego, a nie innego towaru. W przypadku przekazu emocjonalnego kluczowe jest podkreślanie, że produkt posiadający takie cechy to najlepszy wybór dla osób troszczących się o zdrowie i dobro własne oraz swojej rodziny czy pracowników. Wykorzystanie cech ergonomicznych produktu w marketingu pozwala przekazywać obiektywną informację (wskazanie konkretnych wyników badań) oraz demonstrować w sposób emocjonalny wyższość danego produktu nad innymi.

W wymienionej powyżej publikacji podkreśla się, że wartość produktu ergonomicznego obejmuje rzeczy niematerialne, takie jak zdrowie, bezpieczeństwo, projektowanie uniwersalne, odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, doświadczenie użytkownika. Korzyści z inwestycji w ergonomię są także mierzalne – ich oszacowaniem zajmował się na przykład van Ree (zyski z inwestycji w rozwiązania ergonomiczne stanowisk pracy przerastały koszty). Warto też nadmienić, że dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników wymagają przepisy, więc pracodawcy są niejako zobowiązani sięgać po produkty jak najbardziej ergonomiczne.

Formułowanie komunikatów marketingowych w oparciu o te fakty może znacznie zwiększyć ich skuteczność.

Dodaj komentarz