Raport „E-commerce w Polsce 2017” już dostępny

„E-commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”

Najnowsza edycja raportu na temat polskiego rynku zakupów online jest już dostępna! Pobierz za darmo i dowiedz się, kim są polscy e-konsumenci, jakie kategorie produktów wybierają najczęściej, a także jaką formę zakupów przez internet preferują.

Tegoroczna edycja raportu prezentuje postawy internautów wobec e-zakupów, czynniki wpływające na wiarygodność e-sklepów, problemy napotykane przez internautów w procesie zakupowym, a także marki i kategorie produktów, które cieszą się największym zainteresowaniem konsumentów. Wśród omawianych tematów znalazły się również: efekt ROPO i odwróconego ROPO, informacje o wydatkach na poszczególne kategorie produktów oraz analiza zachowań e-konsumentów pod kątem wykorzystywanych do zakupów urządzeń. Nowością w raporcie jest pogłębiony wywiad dotyczący usług kurierskich i preferowanego sposobu dostawy.

Raport zawiera też obszerne informacje na temat profili kupujących i niekupujących w sieci.

Raport został przygotowany przez firmę Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie 1500 internautów mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano od 7 do 14 kwietnia 2017 roku.

Dodaj komentarz