Faktura VAT marża – czym jest oraz jak ją szybko i poprawnie wystawić?

Faktura VAT marża to specyficzny rodzaj faktury, do którego wystawienia uprawnione są określone podmioty gospodarcze. Najczęściej taki dokument wystawiają firmy zajmujące się sprzedażą antyków…

Faktura VAT marża to specyficzny rodzaj faktury, do którego wystawienia uprawnione są określone podmioty gospodarcze. Najczęściej taki dokument wystawiają firmy zajmujące się sprzedażą antyków, dzieł sztuki, używanych aut, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne. Faktura VAT marża to dokument, w którym opodatkowaniu podlega wyłącznie prowizja pobierana przez wystawcę, a nie kwota netto, jak ma to miejsce w przypadku standardowej faktury VAT.

Faktura VAT marża – kto może ją wystawiać?

Do wystawiania faktury VAT marża uprawnione są ściśle określone przez ustawę podmioty gospodarcze. Nie jest więc możliwe jej wystawianie przez każdą firmę, a jedynie przez te przedsiębiorstwa, których zakres świadczonych usług należy do określonych kategorii.

Faktura VAT marza jest dokumentem, który najczęściej wystawiają firmy sprzedające przedmioty używane. Należą do nich m. in. komisy samochodowe, w których można nabyć samochody z tzw. „drugiej ręki”, antykwariaty sprzedające stare, używane przedmioty i antyki oraz galerie sztuki, które oferują swoim klientom możliwość odkupienia wystawionych w nich dzieł sztuki. Faktury VAT marza są także wystawiane przez firmy świadczące usługi turystyczne, m. in. przez popularne biura podróży.

Faktura VAT marza a faktura VAT i rachunek – różnice i podobieństwa

Faktura VAT marża tym różni się od standardowej faktury, że opodatkowaniu w jej przypadku podlega nie wartość netto sprzedawanego towaru lub usługi, a sama prowizja (czyli marża), jaką od sprzedaży pobiera sprzedający. Marża stanowi różnicę między kwotą całkowitą, jaką za zakup danego produktu płaci jego nabywca, a kwotą jego nabycia przez sprzedającego pomniejszoną o wartość podatku. Warto jednak wiedzieć, że od faktury VAT marza nie można odliczyć podatku VAT. W praktyce więc faktura VAT marża bardziej przypomina tradycyjny rachunek niż fakturę VAT.

Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT marża?

Aby możliwe było obliczenie kwoty podatku VAT przedsiębiorca musi najpierw wyliczyć samą kwotę marży. Marża jest różnicą między ceną sprzedaży danego towaru lub usługi oferowaną dla klientów, a kosztem jego zakupu dla przedsiębiorcy. Tak wyliczona wartość to marża brutto. Na jej podstawie oblicza się następnie kwotę podatku VAT, którą należy odprowadzić do urzędu.

W ręcznych wyliczeniach tych wartości bardzo łatwo o pomyłkę, dlatego do wystawiania faktury VAT marża warto wykorzystać praktyczne programy do faktur dostępne online. Aby wygenerować gotowy dokument jedynym, co musi zrobić ich użytkownik, jest wprowadzenie wszystkich wymaganych danych. Program następnie sam wyliczy wartość podatku, który należy przekazać fiskusowi.

Faktura VAT marza w aFaktury.pl to najlepszy sposób, aby szybko i sprawnie wystawić taki dokument oraz mieć zawsze pewność, co do poprawności wprowadzonych danych oraz prawidłowo obliczonej wysokości podatku, który należy odprowadzić do urzędu.

Dodaj komentarz