Motywowanie pracowników w dobie nowych technologii

Motywacja pracowników to w zasadzie wszelkie działania, które mają na celu zaangażowanie ludzi współtworzących firmę po to, aby swoim podejściem i działaniami wpływali na realizację celów wyznaczonych przez przedsiębiorstwo. Samo słowo motywacja pochodzi od łacińskiego czasownika movere, co można tłumaczyć jako poruszać się, zachęcać do działania.

Motywowanie ludzi, pracujących dla dobra firmy to niewątpliwie jedno z najistotniejszych, ale zarazem najtrudniejszych zadań, któremu musi sprostać każdy lider. Często zdarza się, że sam fakt zatrudnienia pracownika na stanowisko, do którego aspirował jest już dla niego wystarczająco satysfakcją i nobilitacją. Jest to niestety postawa bardzo niekorzystna dla firmy. Bo o ile na początku kariery na danym stanowisku, pracownik będzie wykazywał się aktywnością, kreatywnością i zaparciem, to po zaaklimatyzowaniu się i utwierdzeniu się we własnej wartości, jego podejście i zaangażowanie może ulec zmianie.

Zarejestruj się już dziś na największą konferencję na temat komunikacji motywowania pracowników – icomms.pl

Powodów, dla których pracownikowi w organizacji brakuje chęci i zapału do wykonywania czynności zawodowych może być bardzo dużo i nie zawsze będzie chodzić tylko o kwestie finansowe. Najczęściej obserwowane przyczyny braku odpowiedniej motywacji wśród pracowników etatowych to:

  • chaotyczny zakres obowiązków, sytuacja, w której pracownik nie wie dokładnie jaki jest zakres jego odpowiedzialności,
  • zła atmosfera w miejscu pracy, negatywne relacje z innymi współpracownikami, brak zaufania kadry kierowniczej do podwładnych i odwrotnie,
  • nierówne traktowanie pracowników, co wpływa na morale i motywację pozostałych współpracowników, którzy wyczuwają tę nierówność,
  • zbyt duża ilość obowiązków, która spada na pracownika. Staje się on wówczas zestresowany i przeciążony, co może odbijać się także na życiu prywatnym. Działa to także w drugą stronę –  zbyt mała liczba zadań zleconych przez kierownictwo może doprowadzić do kompletnego znudzenia, a co za tym idzie braku czerpania przyjemności z wykonywanych obowiązków,
  • brak szans na dalszy rozwój kariery zawodowej, wynikający z niemożności awansu, dodatkowych szkoleń czy innych czynników, które uniemożliwiają pracownikowi poszerzanie własnych kompetencji,
  • sytuację, w których kadra kierownicza czy liderzy przywiązują zbyt dużą uwagę do błędów, często je krytykując, co może doprowadzić do bezradności i złości u osoby zatrudnionej. Z drugiej strony także brak wsparcia i pochwały, jeśli jakieś zadanie zostało wykonane w bardzo dobry sposób i wpłynęło pozytywnie na rozwój całego przedsiębiorstwa.

Jak widać, podłoża braku motywacji mogą przybierać różnorakie formy. Oczywiście, te wspomniane tutaj nie są jedynymi. Jak zatem liderzy zespołów powinni reagować i wpływać na wysokie zaangażowanie swoich podwładnych przez cały czas?  Menedżerowie niestety nie mogą pozwolić sobie pozwolić na wzięcie wolnego od motywowania własnych pracowników. Nawet krótkotrwały brak działań w obszarze motywacji pracowników, zazwyczaj niesie zas sobą negatywne konsekwencje dla zespołu.

Wobec tego, jakimi środkami i sposobami motywacji się posługiwać, aby utrzymać przy sobie wartościowych pracowników?

Odpowiedzi na tych pytań jest rzecz jasna kilka. Specjaliści uważają, iż pracowników w firmie można motywować w sposób pozytywny bądź negatywny. Pierwszą z metod można podzielić na motywowanie finansowe, przedstawiające się w postaci premii i dodatkowych nagród finansowych; a także motywowanie pozapłacowe, czyli np. bony na zakupy, karnety do klubów fitness, kin czy opłacanie kursów języków obcych. Pracodawca zyskuje wówczas szacunek i lojalność swojej załogi. Motywacja negatywna polega z kolei na pobudzeniu wydajności pracy, poprzez stworzenie pracownikowi warunków realnego zagrożenia. Takim niebezpieczeństwem dla zatrudnionego może okazać się widmo utraty pracy bądź w najlepszym wypadku degradacja z zajmowanego stanowiska na niższy szczebel w hierarchii. Ta metoda ma pobudzić w pracowniku chęci do bardziej systematycznego działania, jednak ta forma motywacji sprawdza się w sytuacji, kiedy jest kompatybilna z motywacją pozytywną.

Do wyżej wymienionych dochodzi oczywiście cały szereg innych sposobów. Czasami, pracownikowi wystarczy zwykła, niezobowiązująca rozmowa, która pozwoli mu poczuć się częścią zespołu i będzie oznaką zainteresowania ze strony swojego lidera. Nawet zwykłe zapytanie w jakim nastroju znajduje się dzisiaj dana osoba pokaże, że lider jest pełen empatii i zrozumienia dla emocji rozmówcy. Podobnie rzecz ma się z niedocenianiem zaangażowania i wkładu pracownika w rozwój firmy. Warto zauważać takie rzeczy wśród swoich podwładnych, aby pokazać, że docenia się to, co wykonuje dla poprawienia jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Także istotna będzie komunikacja wewnętrzna między szefem a pracownikiem.

Nawet zwykłe zapytanie o zdanie zatrudnionego w kwestii ważnej dla całej organizacji, a następnie spokojne wysłuchanie co ma do przekazania sprawi, że relacje z nim będą przebiegały poprawnie.

Motywacja to temat bardzo rozwojowy, mocno uzależniony od zmiany pokoleniowej, która zachodzi na rynku pracy w Polsce. Między innymi motywacji pracowników dotyczyć będzie tegoroczna Konferencja iComms, zorganizowana przez agencję komunikacji wewnętrznej PinPoint, która odbędzie się w dniach 4-5.10.2017 w Warszawie. Podczas konferencji wystąpi m.in. Aleksandra Ossowska, Head of HR w Roche Polska, będącej liderem na rynku w obszarze angażowania kadry menadżerskiej i budowania pozytywnej motywacji wśród pracowników. Dodatkową wartością konferencji będzie sesja prowadzona przez facylitatorów certyfikowanych przez pierwszą w Polsce szkołę facylitacji Pathways, którzy przedstawią praktyczne sposoby motywowania zespołów podczas spotkań. Po więcej informacji i szczegółów dotyczących tej konferencji, odsyłamy na stronę internetową icomms.com, gdzie będzie można dokonać rejestracji na to wydarzenie: www.icomms.pl.

Zarejestruj się już dziś na największą konferencję na temat komunikacji motywowania pracowników – icomms.pl

Dodaj komentarz