Jak przygotować się do robotyzacji procesów?

Automatyzacja procesów biznesowych to wygodne rozwiązanie dla firm, pragnących zwiększyć swoją konkurencyjność. Automatyzacja w znacznym stopniu skraca bowiem czas realizacji zadań, wpływając zarazem na obniżenie ryzyka ewentualnych błędów. Warto wiedzieć, w jaki sposób przygotować się do wdrożenia robotyzacji.

Opis

Automatyzacja procesów biznesowych zorientowana jest na zastąpienie działań człowieka oprogramowaniami, bazującymi na odpowiednich algorytmach. Robotyzacja wymaga m.in.
a) skonfigurowania odpowiedniej mapy procesów

  1. opracowania wymagań wobec robotów
  2. wybrania systemu
  3. określenia KPI, oddającego poziom realizacji celów
  4. wdrożenia pilotażowego procesu biznesowego

Automatyzacji można poddać obieg dokumentów pomiędzy poszczególnymi sektorami przedsiębiorstwa. Elektroniczny przepływ w znaczącym stopniu przyśpiesza przepływ danych  w firmie, wpływając korzystnie na ograniczenie wydatków. EOD ma wiele korzyści, wśród których warto wskazać proste zarządzanie wymianą informacji, możliwość kontroli statusu faktur, a także zdalną autoryzację.

Przygotowanie

Czynności powtarzalne, mające podlegać automatyzacji, są dokładnie analizowane
z uwzględnieniem różnorodnych opcji. Pod uwagę bierze się m.in. przyczyny sytuacji nietypowych, ewentualne błędy itp. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko wystąpienia czynników, mogących zaburzyć działanie robota. Modelowany jest także proces TOBE, określający funkcję automatu i jego zadania, zapewniające standaryzację danych wejściowych do modułu. W ramach procesu mapowane są alternatywne rozwiązania, wymagające ingerencji człowieka. Przygotowanie wymaga m.in. zdefiniowania zmian w cyklach kontroli automatyzowanego procesu w przypadku konieczności reakcji na ewentualne trudności. Roboty wzbogaca się także w funkcję autodiagnozy, służącą do zweryfikowania poprawności prowadzonych działań.

Automatyzacja procesów biznesowych to wydajne rozwiązanie dostosowane do firm z różnorodnych obszarów. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów Crowe w celu wdrożenia robotów w działania swojego przedsiębiorstwa.

1 komentarz

Dodaj komentarz