Najważniejsze wskaźniki marketingu internetowego

Najważniejsze wskaźniki marketingu internetowego

Marketing internetowy jest bardzo dobrze mierzalnym kana­łem, jednak aby móc wyciągać odpowiednie wnioski, trzeba poznać wskaźniki i ich znaczenie, gdyż dzięki nim będziemy mogli podejmować prawidłowe decyzje doty­czące naszych działań promocyjnych w Internecie. W niniejszej książce spotkamy się jeszcze wiele razy z wymienionymi w tym podrozdziale wskaźnikami, jednak warto już na samym początku wspomnieć, z jakimi najważniejszymi wskaźnikami będziemy mieli do czynienia w marketingu internetowym.

Odsłony strony

Odsłony strony to wskaźnik pokazujący nam, ile razy odwiedzający obejrzał wszystkie podstrony serwisu. Za każdym razem, kiedy odwiedzający stronę główną przejdzie do innej podstrony serwisu, liczona jest kolejna odsłona. Na przykład, gdy internauta zajrzy na stronę główną serwisu, a następnie na stronę z kontaktem i opuści serwis, oznacza to, że podczas jednej wizyty nastąpiły dwie odsłony serwisu.

Liczba unikatowych użytkowników strony

Liczba unikatowych użytkowników wskazuje, ilu niepowtarzalnych użytkowników odwiedziło witrynę w danym okresie. Oznacza to, że jeśli w ciągu jednego dnia użytkownik A wszedł na stronę www.jakasstrona.pl 10 razy, a użytkownik B wszedł na tę samą stronę 3 razy (i byli to jedyni rozpoznani użytkownicy unikatowi), to liczby unikatowych użytkowników w ciągu badanego dnia dla strony www.jakasstrona.pl wynosi 2. W tym wypadku nie ma znaczenia, ile razy użytkownicy odwiedzili daną witrynę.

Liczba kliknięć

Wskaźnik liczby kliknięć, inaczej zwany CTR (ang. Click Through Rate) odnosi się najczęściej do ilości kliknięć na różnego rodzaju reklamy. W ten sposób liczona jest także ich skuteczność. Im więcej kliknięć w stosunku do wyświetleń reklamy, tym jest ona skuteczniejsza.

Wskaźnik konwersji

Konwersja to wykonanie przez odwiedzającego pewnej czynności określonej przez właściciela witryny, na przykład zakup towaru. Współczynnik konwersji jest stosunkiem liczby konwersji do liczby kliknięć na reklamę prowadzącą do strony  z zadaną czynnością. Jeśli 10 osób kliknęło na baner reklamowy na stronie, gdzie się reklamujemy, a tylko jedna z nich kupiła reklamowany towar, to wskaźnik konwersji j wynosi 10% (1/10).

Zwrot z Inwestycji ROI

Wskaźnik ROI (ang. Return On Investment) to najważniejszy wskaźnik, jeśli chodzi o bieżącą ocenę opłacalności działań marketingowych. ROI określa, ile zarabiamy na konkretnej inwestycji w reklamę. Jeśli inwestując 100 zł w reklamę internetową uzyskujemy 200 zł dochodu, wskaźnik ROI wynosi 100%, czyli na każdej zainwestowanej złotówce zarabiamy kolejną. Na przykład:

ROI=(2oozł-1oozł)/100zł*100%

Biorąc pod uwagę wskaźnik ROI, mamy pewność, że bieżące działania są oparte na decyzjach przynoszących nam wymierne korzyści.

Wartość życiowa klienta

Życiowa wartość klienta (ang. LTV – Life-time value), zwana także wartością klienta w czasie, uznana jest za lepsze narzędzie pomiarowe niż ROI, ponieważ jako jedyny ze wskaźników pozwala powiązać ze sobą liczbę klientów obecnych i przyszłych, koszty oraz przychody.

Życiowa wartość klienta to bieżąca wartość przyszłych zysków z klientów bieżą­cych i przyszłych, czyli LTV to zaktualizowany zysk, jaki otrzymujemy w wyniku transakcji z klientami obecnymi i przyszłymi w założonym okresie.

Źródło:


Przemysław Modrzewski:”Google AdWords w praktyce Skuteczna reklama w Internecie”

Dodaj komentarz